کرم خاکی عامل تجزیه پسماندهای آلی در خاک کرم خاکی عامل کمک به آمیختگی مواد آلی با خاک کرم خاکی عامل تغییر میزان تخلخل خاک کرم خاکی عامل افزایش فعالیت های میکروبی در خاک کرم خاکی عامل تهیه عناصر غذایی قابل استفاده برای گیاهان کرم خاکی عامل بالا رفتن ظرفیت نگهداری رطوبت خاک کرم خاکی عامل فزونی نفوذ ریشه گیاهان به اعماق خاک کرم خاکی عامل افزایش ظرفیت تهویه خاک کرم خاکی عامل بالا رفتن میزان رخنه آب در خاک کرم خاکی عامل افزایش حاصلخیزی خاک کود ورمی کمپوست کودی آلی است که بدون آلاینده تولید می شود کود ورمی کمپوست در سطحی گسترده، از مواد افزودنی مختلف به کودها می کاهد کود ورمی کمپوست باروری خاک را افزایش داده و از آن حفاظت می کند کود ورمی کمپوست فاقد عیوب عمده کود شیمیایی است کود ورمی کمپوست ارزش ضایعات مواد آلی را بالا می برد کود ورمی کمپوست فاقد بوی بد ناشی از رشد حشرات و آفات می باشد کرم خاکی گونه های مختلفی دارد کرم خاکی مقیم در اعماق کرم خاکی موجود در لایه های میانی کرم خاکی سطحی زی کرم خاکی زمین خوار کرم خاکی خرده ریز خوار کود ورمی کمپوست ترکیبی است که توسط کرم های خاکی آماده می شود کرم خاکی غذای بسیار غنی را دوست ندارد کرم خاکی از نور گریزان است رنگ سفید کرم خاکی نشانگر فراوانی آب و خاصیت اسیدی در واحد است