بانک اقتصاد نوین

شماره حساب : 3 - 6110368 - 800 - 135
شماره کارت : 4312 0800 1290 6274
نام صاحب حساب : امیر رجبیان

لطفا پس از هماهنگی و ثبت سفارش وجه مربوطه را واریز نموده و پس از واریز وجه شماره پیگیری و آدرس خود را اعلام فرمایید.